Pääsiäisen arkipyhäkorvaukset

Teollisuusliiton eri sopimusaloilla on runsaasti vaihtelua sen suhteen, kuinka työehtosopimuksissa määrätään pääsiäisen arkipyhäkorvauksista. Voit tutustua eri sektoreiden yhteenvetoihin alla olevista linkeistä:

Kemian sektori
Kemian sektoriin kuuluvat kemian perusteollisuus, muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus, öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuus, jalometalliala, veneenrakennusteollisuus, harja- ja sivellinalat, kenkä- ja nahkateollisuus, kumiteollisuus, lasikeraamisen teollisuus, Fiskars Finland Oy Ab:n työntekijät, autonrengasala sekä autoalan kauppa ja korjaamotoiminta.

Teknologiasektori
Teknologiasektoriin kuuluvat teknologiateollisuus, malmikaivokset, pelti- ja teollisuuseristysala ja puolustusministeriön työpaikat.

Puutuotesektori
Puutuotesektoriin kuuluvat mekaaninen metsäteollisuus ja metsäteollisuuden korjaamot, puusepänteollisuus, bioteollisuus sekä bioenergiateollisuuden palvelusopimus.

Erityisalojen sektori
Erityisalojen sektoriin kuuluvat metsäala, taimitarha-ala, metsäkoneala, turvetuotantoala, maaseutuelinkeinot, turkistuotantoala, puutarha-ala, viher- ja ympäristörakentamisala, lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusala, tekstiili- ja muotiala, tekstiilihuoltoala, media- ja painoalan työntekijät, viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry, jakajat sekä tekninen huolto ja kunnossapito.