Kevään ja kesän arkipyhäkorvaukset

Teollisuusliiton eri sopimusaloilla on paljon eroja sen suhteen, kuinka työehtosopimuksissa määrätään arkipyhäkorvauksista esimerkiksi vapunpäivää, helatorstaita tai juhannusta koskien.

Sopimusalojen arkipyhäkorvauksiin liittyviin määräyksiin voi tutustua sektoreittain alla olevista linkeistä:

Kemian sektori
Kemian sektoriin kuuluvat kemian perusteollisuus, muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus, öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuus, jalometalliala, veneenrakennusteollisuus, harja- ja sivellinalat, kenkä- ja nahkateollisuus, kumiteollisuus, lasikeraamisen teollisuus, Fiskars Finland Oy Ab:n työntekijät, autonrengasala sekä autoalan kauppa ja korjaamotoiminta.

Teknologiasektori
Teknologiasektoriin kuuluvat teknologiateollisuus, malmikaivokset, pelti- ja teollisuuseristysala ja puolustusministeriön työpaikat.

Puutuotesektori
Puutuotesektoriin kuuluvat mekaaninen metsäteollisuus ja metsäteollisuuden korjaamot, puusepänteollisuus, bioteollisuus sekä bioenergiateollisuuden palvelusopimus.

Erityisalojen sektori
Erityisalojen sektoriin kuuluvat metsäala, taimitarha-ala, metsäkoneala, turvetuotantoala, maaseutuelinkeinot, turkistuotantoala, puutarha-ala, viher- ja ympäristörakentamisala, lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusala, tekstiili- ja muotiala, tekstiilihuoltoala, media- ja painoalan työntekijät, viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry, jakajat sekä tekninen huolto ja kunnossapito.