Teollisuusliitto ei edelleenkään hyväksy irtisanomissuojan heikennystä – lakkovalmius pysyy

Teollisuusliitto edellyttää, että Sipilän hallituksen uusi esitys työsopimuslain irtisanomispykälästä valmistellaan loppuun kolmikantaisesti. Valmistelu tarkoittaa käytännössä lakimuutoksen perustelujen valmistelua.

Liiton hallitus piti tiistaina kiinni aikaisemmasta linjastaan, että liitto ei hyväksy työntekijän irtisanomissuojan heikentämistä. Sipilän hallituksen viime viikolla julkistamassa irtisanomislaissa on edelleen suuria kysymysmerkkejä. Lain perustelut on vielä kirjoittamatta.

Hallitus myös päätti, että työtaisteluvalmius pidetään yllä aikaisempia suunnitelmia mukaillen. Liitto kuitenkin pidättäytyy mielenilmauksista siihen saakka, kunnes lain ja sen perustelujen lopullinen muoto on selvillä.
Myös SAK:n hallitus edellytti viime perjantaina, että lain perustelut valmistellaan kolmikantaisesti.

Teollisuusliiton hallitus kokoontui tiistaina Helsingissä.
Sipilän hallituksen uusi esitys ei ole neuvottelutulos. Eli SAK tai muut keskusjärjestöt eivät ole olleet lain valmistelussa mukana. Siksi sen enempää SAK:n kuin Teollisuusliiton hallituskaan eivät hyväksy tai hylkää maan hallituksen tekemää esitystä.

Sekä Teollisuusliiton että SAK:n päätös on, että lain perustelut on aidosti valmisteltava kolmikantaisesti. Kolmikantaisella valmistelulla halutaan varmistaa se, että yksittäisen työntekijän irtisanomissuoja ei heikkene.
Kolmikantainen valmistelu tarkoittaa sitä, että hallitus valmistelee työelämään liittyvän lainsäädännön yhteistyössä työntekijöiden ja työnantajien keskusjärjestöjen kanssa.

Sipilän hallituksen esitys löytyy täältä.