Työtaistelutoimet on keskeytetty toistaiseksi

SAK:n hallitus on tänään perjantaina käsitellyt Juha Sipilän (kesk.) hallituksen esitystä irtisanomislakikiistan ratkaisemiseksi. SAK:n hallitus ei hyväksynyt esitystä sellaisenaan ja vaatii, että uuden irtisanomislain lakipykälien perustelut valmistellaan kolmikantaisesti neuvottelemalla.

Sipilän hallituksen esitys ja SAK:n esitykset on siirretty nyt jäsenliittojen hallintojen arvioitaviksi ja hyväksyttäviksi.

Päätös tarkoittaa sitä, että Teollisuusliitto keskeyttää toistaiseksi kaikki työtaistelutoimenpiteet. Teollisuusliiton hallitus teki niin ikään perjantaina päätöksen työtaistelutoimien lopettamisesta toistaiseksi.

Puutuotesektorin ja erityisalojen sektorin meneillään oleva lakko päättyy lauantaiaamuna 27.10. kello 06.00, tai mahdollisuuksien mukaan. Lakossa olevien työpaikkojen luottamusmiehille on erikseen lähetetty tieto lakon päättymisestä ja töihin palaamisesta.

Käynnissä oleva lakko koskee aikaisemmin määriteltyjä työpaikkoja.

Myös kaikki tuleville viikoille 44 ja 45 suunnitellut työtaistelutoimet ovat toistaiseksi jäissä.

Teollisuusliiton hallitus kokoontuu tiistaina 30.10. päättämään kantansa Sipilän hallituksen uuteen esitykseen ja SAK:n esityksiin.

Sen lisäksi, että SAK haluaa valmistella lakiesityksen perustelut kolmikantaisesti, keskusjärjestö vaatii, että työsopimuslaissa todetut epäasialliset irtisanomisperusteet pitää säilyttää ennallaan.

Sipilän hallitus esitti henkilöperusteiseen irtisanomiseen tulevien muutosten lisäksi irtisanomiskarenssin lyhentämistä. Niissä tapauksissa, joissa työnantaja on päättänyt työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä, karenssi lyhenisi 90 päivästä 60 päivään. Karenssin lyheneminen koskisi kaiken kokoisissa yrityksissä työskenteleviä työntekijöitä. Esitys löytyy täältä.

Sipilän hallitus myös lupaa esityksensä mukaan aloittaa työmarkkinajärjestöjen kanssa kolmikantaisen valmistelun aktiivimallin muuttamisesta. Kolmikannassa myös jatkettaisiin omaehtoisen työnhaun mallin valmistelua työttömyysturvan vastikkeellisuuden toteuttamiseksi siirryttäessä maakuntamalliin. Määräaika näille töille on 28.2.2019.