Vi ska utnyttja möjligheterna med lokala avtal

Vi ska utnyttja möjligheterna med lokala avtal