Sairastettu syöpä ei ole este henkivakuutukselle

Koska sairastan astmaa, en voi saada henkivakuutusta. Koska minulla on ollut syöpä, en voi saada henkivakuutusta. Myyttejä molemmat! Sairauden kanssa elävä ja aiemmin sairastanut voi usein saada henkivakuutuksen.

Tuote- ja asiakaskokemuspäällikkö Sini Rakkola on työssään kohdannut monia suomalaisia, jotka uskovat, että sairaus poissulkee aina henkivakuutuksen saamisen.

– Monelle tulee yllätyksenä, että esimerkiksi astmaa sairastava voi saada henkivakuutuksen meiltä, Kalevassa työskentelevä Rakkola kertoo.

Hän korostaa, että Kalevan Primus-henkivakuutuksen myöntämisperusteet ovat erilaiset kuin esimerkiksi sairauskuluvakuutuksessa, jossa saatetaan terveysselvityksen perusteella rajata tiettyjä sairauksia pois vakuutuksen korvaavuuden piiristä.

Kun ajatellaan Primus-henkivakuutuksen terveysselvitystä, se on hyvin suppea ja helppo täyttää: vastataan vain terveydentilaa koskeviin kysymyksiin kyllä tai ei. Lääkärikäyntiä ei tarvita.

– Primus-henkivakuutushakemuksessa kysytään syövän ja muutamien muiden suomalaisille tyypillisten sairauksien sairastamisesta ja niiden ajankohdasta. Henkivakuutuksen voi saada, kunhan nimetyn sairauden sairastamisesta on joko kolme tai viisi vuotta. Esimerkiksi aivoverisuonisairauden kohdalla aika on viisi vuotta ja syövän kohdalla kolme vuotta, Rakkola painottaa.

Saadakseen Kalevan henkivakuutuksen hakija ei saa käyttää muita päihteitä kuin alkoholia, eikä saa olla ollut tutkittavana eikä hoidettavana alkoholin takia. Sairauslomalla oleminen juuri nyt, ja aiempi tai nykyinen kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke ovat esteitä henkivakuutuksen saamiselle.

Primus-henkivakuutusta hankittaessa kysytään ainoastaan seuraavat terveydentilaa koskevat tiedot:  

  • Oletko sairauslomalla?
  • Oletko paraikaa tai oletko ollut kuntoutustuella tai työkyvyttömyyseläkkeellä?
  • Käytätkö tai oletko käyttänyt huumeita tai muita päihteitä kuin alkoholia, oletko ollut hoidettavana tai tutkittavana alkoholin tai muun päihteen käytön vuoksi?
  • Onko sinulla ollut syöpä tai muu pahanlaatuinen kasvain viimeisen 3 vuoden aikana?
  • Onko sinulla ollut sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta tai aivoverisuonisairaus viimeisen 5 vuoden aikana?

Entä jos henkivakuutuksen saaminen jää kiinni jostakin yksittäisestä terveydentilaa koskevasta tiedosta?

– Tässä tapauksessa kannattaa soittaa suoraan asiakaspalveluun, jossa neuvotaan, miten tällaisissa tapauksissa on parhainta edetä. Primus-vakuutusten asiakas- ja korvauspalvelun hoitaa If. Asiakaspalvelun tavoitat Teollisuusliiton jäsenten omasta palvelunumerosta 010 19 19 95, Rakkola neuvoo.

Jäsenetunasi henkivakuutus yli 60 % edullisemmin

Jo reilut 240 000 järjestöjäsentä on hyödyntänyt henkivakuutusetua. Ota sinäkin jäsenyytesi hyödyt käyttöön. Tutustu henkivakuutukseen ja muihin Teollisuusliiton sinulle neuvottelemiin jäsenetuihin osoitteessa if.fi/teollisuusliitto.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Primus-henkivakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva. Kaleva on perustettu jo vuonna 1874 ja on Suomen vakavaraisimpia vakuutusyhtiöitä. Primus-vakuutukset on tarkoitettu järjestöjäsenille ja heidän perheilleen. Primus-vakuutusten nopean ja vaivattoman asiakas- ja korvauspalvelun hoitaa Kalevan kumppani If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike.