Luottamusmiesvaalit Teollisuusliiton aloilla 1.11.–31.12.

Tänä syksynä on edessä Teollisuusliiton alojen työpaikkojen luottamusmiesten valinta. Luottamusmies valitaan työpaikalla järjestettävillä vaaleilla 1.11.–31.12. Samalla valitaan varaluottamusmies ja työpaikan koon mukaisesti myös osastojen luottamusmiehet.

Oikeus asettua luottamusmiesehdokkaaksi ja äänestää vaaleissa on kaikilla työpaikalla toimivaan ammattiosastoon järjestäytyneillä työntekijöillä.

Oikeus vaalien järjestämiseen työpaikalla on ammattiosastolla tai työpaikan ammattiosastoon kuuluvilla työntekijöillä. Vaaliajoista ja -paikoista sovitaan työnantajan kanssa.

Luottamusmiehen toimikausi on kaksi vuotta.

Vaalimateriaalin löydät täältä