Lakko kolmeen mekaanisen metsäteollisuuden yritykseen

Teollisuusliitto on julistanut tänään lakon ajalle 21.3. – 3.4.2022 yrityksiin Kannustalot Oy, Kuhmo Oy ja Pölkky Oy.

Työtaisteluilmoitukseen jouduttiin turvautumaan siksi, että pitkään jatkuneet yrityskohtaiset työehtosopimusneuvottelut eivät ole johtaneet tulokseen. Työehtosopimukset kaikille työntekijöille ovat ainoa keino turvata työntekijöiden työehdot sekä pitää huolta luottamushenkilöjärjestelmien jatkuvuudesta.

Lakko tarkoittaa sitä, että työpaikan työt ovat lakossa ja kaikki 21.3. kello 0.00 – 3.4. kello 23.59 välisenä aikana alkavat vuorolistan mukaiset työvuorot jätetään tekemättä.

Lakon aikana ei synny tuotantoa. Jos prosessi vaatii alasajoa, se tehdään ennen lakon alkamista ja palautetaan takaisin lakon päättymisen jälkeen.

Lakon piirissä ovat kaikki 31.12.2021 umpeutuneen mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimuksen mukaiset työt ja lakko koskee kaikkia töitä katsomatta työntekijän tehtävää tai sitä, onko henkilö Teollisuusliiton jäsen vai ei.

Lakko on laillinen työtaistelutoimenpide, eikä työnantaja voi puuttua lakkoon osallistumiseen. Työnantaja ei voi esimerkiksi estää työntekijöitä poistumasta työpaikalta, kiristää tai muuten uhkailla rangaistuksella. Painostamisesta voi seurata työnantajalle sakkoa tai enintään 6 kuukautta vankeutta (Rikoslain 47 luvun 3 ja 4§).