181114_Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle työaikalaiksi ja eraiksi siihen liittyviksi laeiksi

181114_Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle työaikalaiksi ja eraiksi siihen liittyviksi laeiksi