Ålands Industri Arbetare avd. 642

Ålands Industri Arbetare håller vårmöte
lördag den 4.4. kl. 17 på Bettys, Eckerö.
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Efter mötet bjuds mat.
Sista anmälningsdag fredag 27.3.
till [email protected]