Forssan Autoalan työntekijäin ao 79

Forssan Autoalan työntekijäin ammattiosaston syyskokous
tiistaina 20.10. kello 17 ABC Forssa.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Iltapalatarjoilu. Tervetuloa!