Haminan Kemiantyöntekijät ao 534

Osaston mato-onkikilpailu lauantaina 24.8. kello 12
Haminassa, Tervasaaressa.
Kilpailuaika 2 tuntia, jonka jälkeen punnitaan saalis,
grillaillaan ja saunotaan.