Heinäveden Kemian osasto 547

Heinäveden Kemian osasto ry:n 1. purkukokous
keskiviikkona 9.10. kello16 kahvila Väkkärässä.
Aloitamme ruokailulla.
Mukana aluetoimistolta Jussi Rantanen ja Varkauden
Metallityöväen ammattiosaston pj Mauri Luostarinen.
Jäsenet tervetuloa!