Heinäveden Kemian osasto 547

Heinäveden Kemian osasto ry:n 2. purkukokous
keskiviikkona 23.10.kello 16 kahvila Väkkärässä.
Aloitamme ruokailulla.
Mukana aluetoimistolta Jussi Rantanen ja Varkauden
ammattiosaston pj Mauri Luostarinen.
Jäsenet tervetuloa!