Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ao 408

Kutsu

Posti Palvelut Oy:n Uudenmaan alueen varhaisjakajien luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen ehdokkaidenasettelukokous
sunnuntaina 6.11.2022 kello 15 Kirjan talolla kerhosalissa,
Kirjatyöntekijäinkatu 10 B, 3. krs, 00170 Helsinki.
Luottamusmiehen tehtävä on kokopäivätoiminen ja molempiin
tehtäviin valitaan henkilöt vuosiksi 2023 – 2024.
Ehdolle voi asettua itse tai voi myös ehdottaa toista henkilöä,
jolloin ehdotetun on annettava suostumuksensa.
Luottamusmiehen/varaluottamusmiehen on oltava alueella työskenteleviä ammattiosaston jakajajäseniä (Teollisuusliitto/Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys). Mikäli ehdokkaita tulee enemmän kuin yksi, pidetään marraskuussa vaalit. Tiedustelut: Juha Koskinen, puh. 050 440 8293
Helsingissä 22.10.2022 Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys/HKY:n
Sanomalehdenjakajain työhuonekunta, toimikunta

Invitation

Nomination meeting of a newspaper deliverers´ shop steward and a deputy shop steward in Posti Palvelut Oy Uusimaa region will be held
November 6 th 2022 at 3PM, at Kirja House in club hall, 3 rd floor, Kirjatyöntekijäinkatu 10 B. 00170 Helsinki.
Shop steward´s duty is full time and holders for both of these positions will be elected for years 2023 – 2024. You can present yourself as a candidate.
You can also present another person, and in that case, that person
presented has to give his/her consent.
A shop steward / a debuty shop steward must be a person who is working at the area in question and as a early delivery worker he/she must be a member of the Union and its branch (Teollisuusliitto/Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys).
If there will be more than one candidate an election will be held in November.
Info about this: Juha Koskinen, 050 440 8293.
Helsinki 22.10.2022 Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys/Newspaper deliverers´subdivision in HKY, committee