Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ao 408

Helsingin Graafisen Ammattikerhon syyskokous
lauantaina 12.11.22 kello 13 (toimikunta kokoontuu klo 12)
Kirjalla kerhosalissa 3. krs.
Valitaan puheenjohtaja sekä toimikunta vuodelle 2023.
Muut sääntömääräiset asiat.
Perinteinen tarjoilu.
Tervetuloa!