Helsingin Lääketyöntekijät ao 402

Helsingin Lääketyöntekijät ry:n
sääntömääräinen kevätkokous lauantaina 24.4.2021 kello 13.
Covid-19 tilanteen vuoksi suositellaan kevätkokous pidettäväksi
mahdollisuuksien mukaan etäyhteytenä/tietoverkkoyhteytenä.
Ammattiosaston hallitus on päättänyt pitää kevätkokouksen
hybridikokouksena, jolloin osallistujat voivat olla halutessaan
olla läsnä ravintola Vltavassa Helsingissä tai tietoverkko/etäyhteydellä.
Ilmoittaudu viimeistään 19.4.2021 Maaritille sähköpostiin [email protected], jos olet tulossa ravintola Vltavaan.
Koska kokous järjestetään hybridikokouksena, on jäsenten,
jotka haluavat osallistua tietoverkkoyhteydellä Teams-sovelluksen kautta,
ilmoitettava kokoukseen osallistumisesta 23.4.2021 mennessä
lähettämällä oma sähköpostiosoite osoitteeseen [email protected].
Lisäksi Teams-kokouskutsu ilmoitetaan Helsingin Lääketyöntekijät ry:n
omilla Facebook-sivuilla, jolloin voit osallistua sitä kautta, eikä
erillistä sähköposti-ilmoitusta tarvitse tehdä.
Osallistujille lähetetään linkki sähköpostiin, jonka kautta
pääsee osallistumaan kokoukseen.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
– vuoden 2020 vuosikertomus
– vuoden 2020 tilinpäätös ja tarkastuskertomus
– päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
– päätetään, järjestetäänkö ammattiosaston ehdokkaidenasettelukokous
ennen syyskokousta.
Läsnäolleille osallistujille ruokatarjoilu ja muille tietoverkkoyhteydessä olleille osallistujille tarjotaan kokoustarjoilu myöhempänä sovittuna ajankohtana.
Tervetuloa mukaan hybridikokoukseen!