Helsingin seudun autoalan ammattilaiset 84

.Ammattiosaston kevätkokous keskiviikkona 6.4. kello 17.30
osaston toimistolla, Osmontie 47 M 1, Helsinki.
Kouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
• esitetään tilinpäätös ja vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta
• luetaan tilin-/toiminnantarkastajien tarkastuskertomus
• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille
• päätetään mahdollisen ehdokkaidenasettelukokouksen
pitämisestä ennen syyskokousta
• käsitellään muut kevätkokoukselle esitetyt asiat
Hallitus