Hietalahden Telakkatyöväen ao 41

Hietalahden Telakkatyöväen ammattiosasto ry:n sääntömääräinen kevätkokous
perjantaina 28.8. kello 15.30 henkilöstöravintola Murtajassa,
Laivakatu 1, 00150 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään ammattiosaston sääntöjen 5§ 6 kohdan
kevätkokoukselle määräämät asiat.
– Esitetään Hietalahden Telakkatyöväen ammattiosasto ry:n
tase ja tuloslaskelma tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019.
– Esitetään Hietalahden Telakkatyöväen ammattiosasto ry:n
toimintakertomus toimintakaudelta 1.1.2019–31.12.2019.
– Luetaan toiminnantarkastajan tarkastuskertomus.
– Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille.
– Päätetään tilikauden 1.1.2019–31.12.2019 tappio peittämisestä
– Päätetään ammattiosaston sääntöjen 5§ 1 momentin mukaisesta ehdokkaidenasettelukokouksesta.
– Käydään keskustelu muista esille tulevista asioista.

Tervetuloa!