Hietalahden Telakkatyöväen ao 41

Hietalahden Telakkatyöväen ammattiosasto ry:n
sääntömääräinen syyskokous perjantaina 16.10. kello 15.30
Helsinki Shipyard Oy:n Henkilöstöravintola Murtajassa,
Laivakatu 1, 00150 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 5§ 5 kohdan
syyskokoukselle määräämät asiat.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) hyväksytään seuraavalle kalenterivuodelle toimintasuunnitelma ja
talousarvio
b) päätetään hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille maksettavista
korvauksista;
c) päätetään hallituksen toimikauden pituus;
d) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut varsinaiset
jäsenet ja varajäsenet;
e) valitaan yksi tai kaksi tilin-/toiminnantarkastajaa ja heille
varahenkilöt;
f) valitaan edustajat ammatillisen paikallisjärjestön ja työväen muiden
yhteisjärjestöjen kokouksiin;
g) päätetään jaostojen perustamisesta;
h) päätetään, ilmoitetaanko ammattiosaston kokouksista näissä
säännöissä jo olevien tapojen lisäksi jollain muullakin tavalla;
i) käsitellään työpaikkojen edunvalvontaan ja luottamushenkilövalintoihin
liittyvät asiat;
j) käsitellään muut syyskokoukselle esitetyt asiat.

Hietalahden Telakkatyöväen ammattiosasto ry
hallitus