Hyvinkään Kirjatyöntekijät ry 436

Hyvinkään Kirjatyöntekijät ry:n toinen purkukokous pidetään
lokakuun 6. päivänä 2022 alkaen kello 18
Hyvinkään Teollisuustyöntekijät ry:n ammattiosaston tiloissa,
Uudenmaankatu 5-9 B 23, 05800 Hyvinkää
Kokouksessa päätetään ammattiosaston purkautumisesta.
Päätösvaltaisuus: Kokouskutsu on toimitettu sääntöjen
5§:n 2:n ja 3.kohdan mukaisesti.
Valitaan selvitysmiehet osaston purkautumistoimiin
Päätetään ammattiosaston purkautumisesta sääntöjen
7§:n 4.kohdan mukaisesti.
Todetaan käytäntö jäsenten liittymisestä uuteen ammattiosastoon.
Päätetään omaisuuden siirrosta, valtuutuksesta ammattiosaston
pankkitilien irtisanomiseen,
käsitellään vuoden 2022 tilinpäätös, kuullaan toiminnantarkastajan tarkastuskertomus, päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
Muut mahdolliset asiat.
Kaikki ammattiosaston jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen.