Hyvinkään Kirjatyöntekijät ry 436

Hyvinkään Kirjatyöntekijät ry:n esimmäinen purkukokous
pidetään 21. päivänä syyskuuta 2022 alkaen kello 18
Hyvinkään Teollisuustyöntekijät ry:n ammattiosaston tiloissa,
Uudenmaankatu 5-9 B 23, 05800 Hyvinkää.
Kokouksessa päätetään ammattiosaston purkautumisesta
sääntöjen 7§:n 4. kohdan mukaisesti .
Päätösvaltaisuus: kokouskutsu on toimitettu sääntöjen
5§:n 2:n ja 3.kohdan mukaisesti.
Todetaan käytäntö jäsenten liittymisestä uuteen ammattiosastoon.
Päätetään ammattiosaston omaisuuden siirrosta.
Todetaan toisen purkamiskokouksen ajankohta.
Muut mahdolliset asiat.
Kaikki ammattiosaston jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen.

Ammattiosaston purkautumispäätös on tehtävä kahdessa vähintään kahden viikon väliajoin pidettävissä ammattiosaston yleisessä kokouksessa.