Itä-Uudenmaan Teollisuustyöntekijät ry 86

Ammattiosaston kevätkokous lauantaina 24.4.2021 kello 12
hybridikokouksena toimistolla tai Google Meet -yhteydellä.
Koronan takia fyysinen osallistuminen kokoukseen on rajattu,
mutta voit myös osallistua etänä.
Ilmoittaudu hyvissä ajoin mukaan!
Mikäli haluat osallistua etänä, lähetämme sinulle Google Meet -linkin.
Mikäli tekninen häiriö estää etäosallistumisen, kokous voi käsitellä
asiat ja tehdä päätökset ilman etäosallistujien osallistumista.
Koska kokouksen aikana etäosallistujilla ei ole käytettävissä äänestys- ja
vaalijärjestelmää, joka antaisi mahdollisuuden toimittaa äänestys ja vaali vastaavasti kuin suljetuin lipuin, etäosallistujat eivät voi osallistua suljetuin lipuin toimitettaviin äänestyksiin ja vaaleihin.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Ilmoittautumiset viimeistään 16.4. [email protected]