Jämsänkosken Kemiantyöntekijät ao 584

Jämsänkosken Kemiantyöntekijät ry:n
toinen osaston lopetuskokous
maanantaina  18.11.2019 kello 18 Hilpeä Hirvi -ravintolassa.
Ilmoittautumiset osallistumisesta 15.11. mennessä
Tuijalle, puh. 050 410 6230.