Jyväskylän Peltialan Työntekijäin ao 170

Jyväskylän Peltialan Työntekijäin syyskokous
perjantaina 13.11. kello 18 Grafilan saunaosastolla,
Laukaantien ja Kangasvuorentien kulmauksessa.
Tervetuloa!