Kemin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ao 638

Kemin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry:n
1. purkukokous sunnuntaina 9.2. kello 16
ravintola Puistopaviljongissa, Meripuistonpolku 11, Kemi.
Kokouksessa käsitellään 1. purkukokoukseen kuuluvat asiat.

2. purkukokous sunnuntaina 15.3. kello 16.