Kemin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ao 638

Kemin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry:n
2. purkukokous sunnuntaina 15.3. kello 16
ravintola Puistopaviljongissa, Meripuistonpolku 11, Kemi.