Keminmaan metalli- ja kaivostyöväen ao 213

Keminmaan metalli- ja kaivostyöväen ammattiosasto ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
maanantaina 25.4.2022 kello 15.30–17
Ruokapaikka Kasarissa, Tietokatu 3, Kemi.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
• esitetään tilinpäätös ja vuosikertomus edelliseltä
kalenterivuodelta
• luetaan tilin-/toiminnantarkastajien tarkastuskertomus
• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
• päätetään mahdollisen ehdokkaidenasettelukokouksen
pitämisestä ennen syyskokousta
• käsitellään muut kevätkokoukselle esitetyt asiat
Tervetuloa kevätkokoukseen!