Kristiinanseudun Teollisuustyöntekijät / Kristinestadsnejdens Industriarbetare 825

Ammattiosaston syyskokous
keskiviikkona 6.10. kello 17.
Käsitellään sääntöjen mukaiset asiat.
Tarjoilua. Tervetuloa!
Fackavdelningens höstmöte 6.10 kl.17.
Stadgeenliga ärenden behandlas.
Servering. Välkomna!