Kristinestadsnejdens Industriarbetare / Kristiinanseudun Teollisuustyöntekijät 825

Ammattiosaston hallituksen kokous
20.1. kello 17 Lålbyn ABC:llä.

Styrelsemöte på Lålby ABC 20.1 kl.17.