Kristinestadsnejdens Industriarbetare/Kristiinanseudun Teollisuustyöntekijät 825

Osaston jäsenillä, jotka ovat ehdokkaina kuntavaaleissa,
on mahdollisuus hakea tukea lähettämällä hakemus sähköpostitse
osoitteeseen [email protected]
Hakemuksessa on oltava nimi, kunta missä olet ehdokas ja tilinumero.

Avdelningens medlemmar vilka ställer upp i komunalvalet har möjlighet att ansöka om stöd genom att skicka ansökan till [email protected]
I ansökan bör framgå namn, kommun och kontonummer.