Kristinestadsnejdens Industriarbetare / Kristiinanseudun Teollisuustyöntekijät ao 825

Extra möte gällande stadgeändring. Mötet hålls i mötesrummet på Lålby ABC station lördagen den 21.10 kl 13. Kaffeservering. Välkommen!

Ylimääräinen jäsenkokous sääntömuutoksen takia. Kokous pidetään Lålbyn ABC-aseman kokoustilassa lauantaina 21.10. kello 13. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!