Larsmo Båtbyggare rf 833

Fackavdelningen samlas till vårmöte 3.5 kl. 16
på Strandis i Larsmo.
Stadgeenliga ärenden.
Vi bjuder deltagarna på pizza.
Meddela ditt deltagande till styrelsen för serveringens skull.
Välkomna!