Närpes Industriarbetare rf 274

Närpes Industriarbetare rf. 274 håller höstmöte på La Taverna 3.11 kl 18.00.

Alla välkomna!