Närpes Industriarbetare rf. 274

Avdelning 274 håller vårmöte
23.4 kl 17.00 på La Taverna.
Satgeenliga ärenden.
Meddela ert deltagande till
[email protected] eller
[email protected]
Mat och dryck serveras.
Alla välkomna!.