Nykarlebynejdens fackavd. 863

Nykarlebynejdens fackavdelning håller
vårmöte onsdag 22.4  kl. 18 på rest. Juthbacka.
Stadgeenliga ärenden.
Matservering.
Alla medlemmar hjärtligt välkomna!