Nykarlebynejdens fackavdelning 863

Nykarlebynejdens fackavdelning 863 håller vårmöte
torsdag 20.8 kl 18 på restaurang Juthbacka.
Stadgeenliga ärenden.
Avdelningen bjuder på mat.
Välkomna!