Päijät-Hämeen Teollisuusliiton ao 23

Päijät-Hämeen Teollisuusliiton Ammattiosasto ry:n
sääntömääräinen syyskokous tiistaina 15.11. klo 17
Kansantalon 4. krs:n kokoustiloissa, Aleksanterinkatu 26 A, 4. krs, Lahti.
Kahvitus ennen kokousta kello 16.30 – 17.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat,  mm. hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023.
Kevätkokous 2022 päätti, että syksyllä 2022 ei tarvitse pitää ehdokkaidenasettelukokousta, koska vuoden 2021 syyskokouksessa
valittiin ammattiosaston hallitus kaksivuotiskaudelle 2022 – 2023.
Tervetuloa!
Hallitus