Pedersöre Metallarbetarfackavd. 228

Goda nyheter till alla 228-medlemmar!
En förmån på 30 € / medlem finns att använda
10.1-30.11.2021 vid Uffes Mat & Café i Purmo.
Medlemskort ska uppvisas!
Bland alla som använder sin förmån utlottas
10 trevliga priser i slutet av året.

Gott Nytt År!
Ö. Styrelsen