Pedersöre Metallarbetarfackavd. 228

Pedersöre Metall 228 ordnar svenskspråkig skolning om Inkomstregistret
för kassörer och andra ekonomiansvariga i olika fackavdelningars styrelser
söndag 16.2. kl 13 – 16 vid Hotell Epoque i Jakobstad.
Kursledare Nina Wessberg.
Tillfället inleds med söndagsbuffe’.
Avgift 20 € / person utanför 228an.
Välkommen!
Anmäl senast 14.2 till Sari Yliaho, 044 592 3044
(namn o avdelningsnr)