Pedersöre Metallarbetarfackavd. 228

Pedersöre Metallarbetarfackavdelning rf håller
höstmöte måndag 7.11.2022 kl 18.00 vid Neste, Edsevö.
Stadgeenliga ärenden.
Avdelningen bjuder på mat.
Alla medlemmar hjärtligt välkomna!
Styrelsen