Pedersöre Metallarbetarfackavd. 228

Pedersöre Metallarbetarfackavdelning håller höstmöte
måndag 18.11 kl 18 vid Neste, Edsevö.
Stadgeenliga ärenden.
Kristiina Linna från FFC medverkar.
Pizza åt alla mötesdeltagare.
Alla medlemmar varmt valkomna!