Pedersöre Metallarbetarfackavd. 228

Pedersöre Metallarbetarfackavdelning
ordnar vårmöte måndag 26.4.2021 kl 18
via Google Meet.
Stadgeenliga ärenden, investeringar.
Virtuell kaffe-o-bulla-biljett till alla deltagare.
Anmäl deltagande senast 25.4 till
Sari, tel 044 592 3044.
Välkommen!