Pedersöre Metallarbetarfackavdelning 228

En förmån på 30 €  /medlem finns att använda
1.4 – 30.11.2022 vid Uffes Mat & Café i Purmo.
Medlemskort ska uppvisas!
Bland alla som använder sig av förmånen utlottas
10 överraskningspriser i slutet av året.
Passa på nu och ät gott!
H. Styrelsen