Pedersöre Metallarbetarfackavdelning 228

Pedersöre Metall 228 håller kandidatnomineringsmöte
måndag 21.10. kl. 18.30 vid Varax i Esse.
Stadgeenliga och aktuella ärenden.
Kaffe och tilltugg.
Alla medlemmar varmt välkomna!