Pieksämäen Kirjatyöntekijät ao 554

Pieksämäen Kirjatyöntekijät ry:n kevätkokous
lauantaina 6.3.2021 kello 15.30 Teams-kokouksena.
Sääntömääräiset asiat.