Porin Sahatyöväen ao 713

Porin Sahatyöväen ammattiosaston
kevätkokous lauantaina 13.6. kello 11
Hotelli-Ravintola Amadossa, Keskusaukio 2.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa!