Punkalaitumen Teollisuustyöntekijät osasto 800

Osaston jäsenet ilmoittautuvat itse matkalle, osasto tukee jäseniään matkakuluissa korvaamalla 50€ maksukuittia vastaan.