Puuliiton Hämeenlinnan seudun ao 706

Puuliiton Hämeenlinnan seudun ammattiosaston
ylimääräinen kokous sunnuntaina 26.9.2021 kello 14
Antero Teräsluodolla, Kankarioonintie 8, 13900 Pekola.
Asiana ammattiosaston 2§ pykälän muuttaminen.
Ilmoittautumiset Antero Teräsluodolle, puh. 050 596 8994.