Puuliiton Hämeenlinnan seudun ao 706

Teollisuusliiton ammattiosasto nro. 706 on varannut
1 500 € jäsentensä kesän virkistäytymisiin.
Tuki määräytyy hakijoiden määrän mukaan
ja on maksimissaan 80 € / jäsen.
Rahan saa tositteita vastaan osaston syyskokouksessa.
Lisätietoja Jari Heinoselta, puh. 040 731 4913.