Puuliitto Saarijärven osasto 870

Osaston jäsenet voivat omatoimisesti käydä Keski-Suomen alueella teatterissa tai Päijänne-risteilyllä Rhea Jyväskylästä.

Osasto maksaa 50% lipun hinnasta, kuittia vastaan.