Röyttän Puutyöväen ao 762

Röyttän Puutyöväen ammattiosasto ry:n 2. purkukokous
keskiviikkona  23. päivä marraskuuta 2022 alkaen kello 14.30
Oplax Oy:n sosiaalitiloissa, Selleenkatu 218, 95450 Tornio.
Kokouksissa päätetään ammattiosaston purkautumisesta
sääntöjen 7§:n 4. kohdan mukaisesti.
Ammattiosaston purkautumispäätös on tehtävä kahdessa
vähintään kahden viikon väliajoin pidettävissä ammattiosaston
yleisessä kokouksessa.