Seinäjoen alueen Puuliiton ao 720

Seinäjoen alueen Puuliiton ammattiosaston
toinen purkukokous  torstaina 3.11. 2022 kello 19
Jalasjärvellä ABC:n kokoustilassa.
Kokouksessa päätetään ammattiosaston purkautumisesta.
Päätösvaltaisuus: Kokouskutsu on toimitettu sääntöjen 5§: 2:n ja 3. kohdan mukaisesti. Valitaan selvitysmiehet osaston purkautumistoimiin. Päätetään ammattiosaston purkautumisesta sääntöjen 7§:n 4. kohdan mukaisesti.
Todetaan käytäntö jäsenten liittymisestä uuteen ammattiosastoon. Päätetään omaisuuden siirrosta, valtuutuksesta ammattiosaston pankkitilin irtisanomiseen.
Käsitellään vuoden 2022 tilinpäätös, kuullaan toiminnantarkastajan tarkastuskertomus, päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
Muut mahdolliset asiat.
Kaikki ammattiosaston jäsenet ovat tervetulleet kokoukseen!