Strömbergin tehtaan työntekijäin ao 70

Strömbergin tehtaan työntekijäin ammattiosaston
työsuojeluvaltuutetun ja kahden varatyösuojeluvaltuutetun
ehdokasasettelukokous 28.10. kello 15.15,
Strömbergintie 1 B, Helsinki.